PİC MİKROİŞLEMCİLER

16F87X SERİSİ MİKROİŞLEMCİLER


Mikrobilgisayarlar, günlük yaşantımızda kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır.
Bir mikrobilgisayarın temel yapısı, bir diğerinden pek farklı değildir. 1960’larda bilgisayarlar , fiyatlarının çok yüksek olması nedeni ile sadece büyük şirketler, gelişmiş üniversiteler ve devlet daireleri tarafından kullanılabiliyordu. 

       Yarı iletken teknolojisindeki hızlı gelişmeler neticesinde, 1960 lardaki bilgisayar kapasitesi günümüzde 10 dolardan daha ucuz olan mikroişlemci denilen tümleşik devrelere sığdırılmaktadır. Bir mikroişlemci kullanılarak tasarımlanan bilgisayara mikrobilgisayar denilmektedir.
     
Bilgisayarlar bit adı verilen, 0 ve 1 sayılarını kullanan ikili sayı sistemi ile çalışır ve haberleşirler. Her bilgisayarın Kendine özgü, makine dili denilen ve ikili kodlardan oluşan sabit bir komut kümesi vardır. Makine dili ile çalışmak zor olduğundan ikili kodlanmış komutların her biri isimlendirilmiştir. Bu komut isimlerine ‘mnemonic’ denir. Mnemoniklerle yazılan programlar ‘assembly’ dili ile yazılmış olurlar.
    
Ancak bilgisayarlar ikili sayılarla çalıştığından assembly programın, makine diline çevrilmesi gerekir. Çevirme işlemine derleme denir. Derleme işlemi tablolardan faydalanılarak yapılır. Bu işlemin elle yapılması oldukça zordur. Bu yüzden her mikroişlemci ailesine ait bir derleyici program
(Cross Assembler) geliştirilmiştir. Kullanıcı, programlarını O dili ile de yazabilmektedir. Ancak bunun derleyicisi de farklıdır. Fiziksel olarak bir mikrobilgisayar temel yapısı Şekil l’ de verilmiştir.

Bellek, bilgisayarı çalıştıran programların ve bilgilerin depolandığı kısımdır.
Giriş, çalışma esnasında kullanıcının veri girebildiği kısımdır. Basit anahtarlar, klavye veya başka bir devre olabilir. Çıkış. yapılan işlemlerin neticesinde elde edilen sonuçların dışarıya çıkarıldığı kısımdır. Gösterge, yazıcı veya bir devre olabilir. Giriş/Çıkış birimlerine çevre birimi (Peripheral) denir.
CPU (Central Processing Unit, Merkezi İşlem Birimi), sistemin beynidir. Bilgi depolama için kullanılan çeşitli yazmaçlar, Aritmetik Mantık Birimi, komut çözücü, sayıcı ve denetim hatlarından oluşur. Bellekten komutları okur ve gerekli işlemleri yapar. Diğer birimler ile iletişimi sağlar. ALU (Aritmetik Logic Unit, Aritmetik Mantık Birimi), toplama çıkarma gibi aritmetik işlemler ile VE, VEYA ve Seçkin VEYA gibi mantıksal işlemleri yapan birimdir.
Yazmaç birimi, çalışma esnasında, geçici veya kalıcı olarak bilgi depolanan yazmaçları içeren kısımdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın