OSİLASKOP

         Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan
aletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osilaskop cihazıdır. İşaretin
dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesini
sağlar.
       Çalışması, hareket halindeki elektronların yörüngelerinin bir elektrik
alan içerisinden geçerken sapmaları temel prensibine dayanır. Katod isin
tüpündeki saptırma plakaları adi verilen düzlemsel levhalara uygun
potansiyellerde gerilimler uygulanarak oluşturulan elektrik alanlar,
plakalar arasından gecen elektronları (elektron demetini) saptırarak
fosfor ekrana çarptığı noktanın yerini değiştirir. Bu noktanın konumu
saptırma plakalarına uygulanan gerilimin ani değeri ve dalga sekline bağlı
olarak değişecek ve ekranda ışıklı bir çizgi oluşacaktır.
       Osiloskop çalıştırıldıktan sonra bir kaç dakika ısınması beklenir. Bu
esnada timebase komutatorunun ortalarda bir konumda (ornegin5mS/div)
olması iyi olur. Eğer bu surenin sonunda ekranda ışıklı çizgi
belirmediyse; · Parlaklık (Intensity) potansiyometresi yeterince açık
değildir. Saat yönüne tam turunun 3/4 u kadar çevrilmelidir. Çizgi
belirdikten sonra parlaklık yine bu düğme yardımı ile istenilen şekilde
ayarlanabilir. Hala çizgi belirmediyse;
       Xpos ve Ypos düğmeleri ile oynanarak çizgi ekran üzerine  düşürülmeye
çalışılır. Sonuç olumsuzsa AT/NORM TRIGGER anahtarı AT konumuna getirilir ve
yukarıdaki işlemler tekrarlanır.
    Işıklı çizginin parlaklığı ayarlandıktan sonra gerekiyorsa netliği
de FOCUS düğmesi yardımıyla sağlanır.
       Işıklı çizgi ekranda belirdikten sonra Y INPUT girişine (osiloskop
çok kanallı ise Y1 girişine) bir prob takılır. Günümüzde bütün problarda
BNC tipi konnektörler (fişler) kullanılmaktadır. Bu fişler yerlerine
oturtulduktan sonra dış taraflarında, X10 ve X100 olmak üzere birkaç
çeşittir. Bir prob üzerindeki bir anahtar yardımı ile hem X1 hem de X10
özelliği gösterebilir. X1 tipi problarda ölçülen işaret olduğu gibi
osiloskoba uygulanır. X10 ve X100 tipleri ise sırasıyla işareti 10 ve 100
kez zayıflatıp osiloskoba gönderir. X10 veya X100 tipi bir prob
kullanılmadan önce aşağıdaki şekilde kompanze edilmelidir.
      Prob, osiloskop üzerindeki kare dalga üretecine bağlanır ve
üzerindeki ayar vidası, ekranda köşeleri düzgün bir kare dalga görülene
kadar çevrilir. Bu işlemden sonra hatasız bir ölçüm yapmak mümkündür. X1
tipi problarin bu isleme ihtiyacı yoktur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın