ÖLÇME TEKNİĞİ

Ölçme Tekniği Ne Demektir ?
         
Ölçmeler aranan niceliğin bulunması için yapılan bir işlemde, aranan niceliğin, ölçülen nicelik arasındaki ilişkiye göre doğrudan, dolaylı yada çoklu olmaktadır. 

Ölçmenin Temel İlkeleri:

Ölçülen değerle, gerçek değer arasındaki farka ölçmenin hatası denilir.Hatasız bir ölçme yapılamayacağından bu siteden yararlanmak isteyen arkadaşların bu hususu bütün çalışmalarında gözönünde tutması gerekir.Tabii hatayla, 
yanlışı karıştırmamak şartıyla….Kullanıcı ölçme esnasında aşağıdaki hatalarla karşılaşabilir:
1-Kişi Hataları 
2-Yöntem Hataları 
3-Ortalama Bağıl Hatalar 
4-Yapım Hatası

         Buraya kadar ölçme işleminin yapılması için temelde nelere ihtiyaç gerektiğini inceledik. Bundan sonra özellikle “HATA” konusu üzerinde duracağız.Hatadan kurtulamıyorsak,bunu en aza indirmek için bazı yöntemler kullanmamız gerekecektir. Bu yöntemler formüller halinde aktarıldığında gerçek ölçme sonucu rahatlıkla bulunabilecektir.
      
Bunun için; Mutlak Hata(deltaX) Bağıl Hata(E) kavramları üzerinde durup, çeşitli örnekleri çözme yoluna gideceğiz. Mutlak Hata:(deltaX=/XG-X/)=(Gerçek değer- Ölçülen değer) E=Bağıl hata=(mutlak hata/ölçülen değer) formüllerini kullanacağız. Bağıl hata; aletin sınıfı ilede bulunabilmektedir.


       Ayrıca bağıl hata; E=(S/100)(XM/X) formülü yardımıylada bulunabilir.Buraya kadar açıkladığımız konuları bir örnekle çözmeye  çalışalım. ÖRNEK:Maksumum ölçme sınırı 200mA olan bir Ampermetrenin sınıfı 2,5’dir.Bu ölçme aletiyle 60mA ölçülmek istenirse Mutlak ve Bağıl hata ne olur?  CEVAP: Mutlak hata=(IG-I)= (SIM/100)=(2,5200/100)=-+5mA CEVAP: Bağıl hata=E= (S/100)(IM/I)=(5/60)= 0,083= %8,3 

Ölçmenin sonucu belirtilirken kullanılacak olan “DELTAX” hatası ölçmenin tahmin edilen en büyük hatası olacaktır. Bütün bunların yanında ölçmede şu unsurlarda önem taşır. Doğruluk Ölçülen büyüklüğün gerçek değere yakın olması şeklinde açıklanabilir. Sistematik hatalara bağlıdır.

 Duyarlılık
   Çıkış işaretinin giriş işaretine oranıdır. Tutarlılık(Prezisyon) Ölçmelerin kendi aralarındaki tutarlılığı ve tekrar edilebilmeleri yada birbirlerine yakınlığı olarak tanımlanır ve tesadüfi hatalara bağlıdır.
 Rezolasyon
  Ölçülen nicelikte meydana gelen ve aletin cevap verebileceği en küçük değişme olarak adlandırılır.

Ayrılık 
   Ardı ardına yapılan iki ölçme sonucu arasındaki fark olarak tanımlanır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın