MİKROİŞLEMCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

            Sürekli başarı elde edilen ilk mikroişlemci INTEL’ in ürettiği 8080 işlemcisidir. Bunun
geliştirilmiş versiyonu ise 8085 olarak tanınmaktadır. Z80 adıyla anılan
daha da geliştirilmiş bir işlemci ise ZILOG tarafından üretilmiştir.
MOTOROLA’ nın ilk işlemcisi 6800 olup, bu, kendi saat devresi ve RAM’ i
olmayan 6802ye eşdeğerdir. MOTOROLA’nın geliştirilmiş versiyonu 6809’dur.
ROCKWELL ise MOS teknoloji ile basitçe geliştirilmiş olan 6502yi piyasaya sürmüştür.
           Bütün bunlar 8 bitle işlem gören, 16 bit adresleme yapabilen mikroişlemcilerdir.
6800 ismi, içerdiği tümleşik eleman sayısı göz önüne alınarak verilmiştir.
3 durumlu (Tristate) çalışan adres barasına sahip olması, kendinden RAM’ i
olmaması ve 2 fazlı bir saat sinyaline ihtiyaç duyması hususları dışında
6802 le aynıdır.
         6502, 1975 yılında bir grup 6800 tasarımcısı tarafından tasarımlanmış ve 5802’ye çok benzer
bir işlemcidir. Kendinden bir saat devresi olup RAM’ i yoktur. En çok göze çarpan
farkı adresleme durumları ve programlama esnekliğidir. MOS teknolojisi ile
tasarımlanmıştır.
         6809, 6800’ün oldukça geliştirilmiş bir versiyonu olup MOTOROLA tarafından 1978 yılında
dünyaya tanıtılmıştır. Bir adet çarpma ve 16 bitlik veriler için bazı
komutları içeren oldukça güçlü ve karmaşık bir komut setine sahiptir.
Dahili bir saat devresi vardır, ancak RAM’ i yoktur. 6809E versiyonu, birkaç
ek kontrol fonksiyonu içermekte ve harici bir saat devresine ihtiyaç duymaktadır.
         6805, MOTOROLA’nın tek-yongalı mikrobilgisayarlarının bir ailesidir. 1 veya 4 Kbyte’lık
bir program belleği, 64 veya 112 byte’lık PAM, bir saat ve 16 veya 32 1/0 hattını
28 veya 40 bacaklı bir yongada toplamıştır. Güç işleme ve çalışma bakımından
6800’e benzerdir. Program belleği maskeli ROM olduğundan, sabit programlı ve
büyük miktarlarda sipariş edilmek zorundadır. Adres ve veri babaları,
bacaklara taşınmadığından deneme yapmak için uygun değillerdir.
       6801, MOTOROLA’nın daha ilerlemiş bir mikrobilgisayarıdır. 2 Kbyte’lık maskeli ROM’a ve 31 I/O hattına
sahiptir. ILO hatları adres ve veri hattı olarak programlanabilir ve böylece
harici belleklere erişilebilir. 6803, 6801 ‘in ROM’suz versiyonudur. Bu
bilgisayarlar ayni komut setini kullandıklarından 6800 ve 6802 ile ayni
programları çalıştırabilirler. Çarpma ve l6 bitlik veri işleme gibi
komutları da içerirler.(2)
        8080′ in 6800’den farkı donanımdan .çok komutlarda ve programlamadadır.8080, şimdiye kadar anılan
tüm mikroişlemcilerden önde olup hızla geniş bir takip kazanmıştır.
Komut seti bazı hususlarda 6800den daha güçlü fakat kesinlikle daha az güvenilirdir.
Özel bir harici saat yongasına ve 3 adet güç kaynağına (-5 V, +5V ve +12V)
gereksinimi vardır.
         Z80, 1976’da bir grup 8080 tasarımcısı tarafından tasarımlanmış ve ZILOG tarafından
piyasaya sürülmüştür. 8080’in komut setini takip eden ancak ek olarak bazı
güçlü komutlar ve çoklu görevlerin kullanımını kolaylaştıran bir çok
yeni yazmaç eklenmiştir. Z80 basit bir TTL saat üretecine ve standart +5V güç
kaynağına gereksinim duymaktadır.
         8085 , INTEL’ in 1976’da çıkardığı ve 8080m gelişmiş bir versiyonu olan mikroişlemcidir.
Kendinden bir saat devresine sahip olup sadece 5V’luk bir güç kaynağına
ihtiyaç duymaktadır. Seri giriş ve çıkış hatları mevcuttur. Veri barası,
adres barasının düşük byte’ı ile ortak (multiplex) olarak kullanılmaktadır.
Yani bu hatlar aynı bacaklara bağlıdır ve makine dönüşünün ilk kısmında
adres bilgisi ve ikinci kısmında veri bilgisi çıkışa verilmektedir. Bellek
ve çevre yongaları kullanılacaksa, bunlar ya INTEL’ in multiplex barasına eşdeğer
yapıya sahip olmalı yada bir adres tutucu arabirim kullanılmalıdır.
          
8051, INTEL’ in dahili ROM ve saat devresine ayrıca 1/0 hattına sahip mikro
denetim (microcontroller) tüm devresidir. 4KByte’lık bir ROM’a ve 32 1/0 hattına
sahiptir. Ayrıca 8O32BASIC adı altında bir de Basic programları çalıştırabilen
versiyonu vardır. Kendi üzerinde bir Basic yorumlayıcısı vardır. Program,
kısmen Basic ve kısmen de makine dili ile yazılabilir. 8080′ in 6800′ den
farkı donanımdan çok komutlarda ve programlamadadır.
8080, şimdiye kadar anılan tüm mikroişlemcilerden önde olup hızla geniş
bir takip kazanmıştır. Komut seti bazı hususlarda 6800’den daha güçlü
fakat kesinlikle daha az güvenilirdir. Özel bir harici saat yongasına ve 3
adet güç kaynağına (-5V,+5V ve +12V) gereksinimi vardır.(4)
          
Z80, 1976’da bir grup 8080 tasarımcısı tarafından tasarımlanmış ve ZILOG
tarafından piyasaya sürülmüştür. 8080’in komut setini takip eden ancak ek
olarak bazı güçlü komut!ar ve çoklu görevlerin kullanımını kolaylaştıran
bir çok yeni yazmaç eklenmiştir. Z80 basit bir TTL saat üretecine ve
standart +5V güç kaynağına gereksinim duymaktadır.
           8085, INTEL’ in 1976da çıkardığı ve 8080m gelişmiş bir versiyonu olan mikroişlemcidir.
Kendinden bir saat devresine sahip olup sadece 5V’luk bir güç kaynağına
ihtiyaç duymaktadır. Seri giriş ve çıkış hatları mevcuttur. Veri barası,
adres barasının düşük byte’ı ile ortak (multiplex) olarak kullanılmaktadır.
Yani bu hatlar aynı bacaklara bağlıdır ve makine dönüşünün ilk kısmında
adres bilgisi ve ikinci kısmında veri bilgisi çıkışa verilmektedir. Bellek
ve çevre yongaları kullanılacaksa bunlar ya INTEL’ in multiplex barasına eşdeğer
yapıya sahip olmalı yada bir adres tutucu arabirim kullanılmalıdır.
          
8051, INTEL’ in dahili ROM ve saat devresine ayrıca I/O hattına sahip mikro
denetim (microcontroller) tüm devresidir. 4KByte’lık bir ROM’ a ve 32 1/0 hattına
sahiptir. Ayrıca 8O32BASIC adı altında bir de Basic programları çalıştırabilen
versiyonu vardır. Kendi üzerinde bir Basic yorumlayıcısı vardır. Program,
kısmen Basic ve kısmen de makine dili ile yazılabilir.(4)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın