KAPASİTANS (KONDANSATÖR):


              
Kapasitans kavramını açıklamak istersek; kısaca
küçük bir pile benzetmek yanlış olmaz çünkü iki farklı ucun arasındaki
di elektrik(yalıtkan) madde sayesinde iki taraftada birikim oluşur. Oluşan bu
birikim uçlar kısa devre edilince kendini tamamlayarak bir akım oluşturur bu
olayı gerçekleştiren elemanlara kısaca kondansatör denebilir. Aşağıda solda yer
alan şekilde temel yapısını gösteren iyi bir örnek ve sağda bulunan şekilde ise
bir kondansatörün şarjı görülmektedir.
   

    Fiziksel olarak temel yapı bir maddenin
üzerinde hapsedebildiği statik elektrik denen bir temel elektrik depolama
işlevinin iki metalin etkileşimi ile artırılarak yön ve miktar verilebilmesidir.
Miktar kondansatörün iletken ve yalıtkan kısımlarının özelliklerine bağlı olarak
hapsedebileceği maximum gücü belirler, Yön bilgisi ise seçilen maddelerden
dolayı ortaya çıkan bir kutuplaşmadır. Aşağıda örnek kondansatör çeşitlerini
görmektesiniz;

 Ayarlanabilir Kondansatörler

Mica
Kondansatörler

 
 Kondansatörler görüldüğü gibi çok çeşitli yapılara
sahiptirler bunun nedeni ise devrede ihtiyaç duyulaçak özelliklere göre
ihtiyacın karşılanmasıdır. Örneğin mica ve seramik kondansatörler ufak
kapasitelerde, elektrolitik ise daha büyük kapasitelerde kullanılmaktadır.
Tabiki herşey iki metalin bir yalıtkanla birbirinden ayrılması olayı değildir, o
yüzden çeşitlilik çok fazladır.  Kondansatörlerin birimi FARAT dır, 
C ile gösterilir.

        
Minyatür
kondansatörler.
             

i = çekilen akım V = gerilim
düşümü t = uygulanan süre ise
C =i / (v/t) dir.
          (1 milifarad    1/1000  yani bin
farada eşittir.1 microfarad   1/1,000,000  yani kısaca 1 milyon 
farada eşittir.1 picofarad (1/1,000,000 da 1/1,000,000 farada
eşittir)Dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi devrede
oluşacak kapasitans etkisinin AC açıdan incelenmesi gerektiğidir.

          
Havasız ortamlı
Kondansatör.

En kısa tanım olarak karşılıklı duran iki iletkene denir.Bu iki iletken arasında
bir yalıtkan madde bulu- nur.Bu yalıtkan madde hava ,mika ,seramik ,yağ
,mumlu kağıt gibi maddelerden yapılmıştır.

             Genel olarak “C” harfi ile sembollendirilir. Birimi ise ” F
” Farad’ tır.Aşağıdaki gibi çeşitli sembollerle gösterilir.

        
Alternatif akım (AC) ve Doğru akım (DC) devrelerinde gerilim depolamada ,güç
katsayısı yükselmek için (daha çok fabrikalarda motorların çok olduğu
yerlerde) ,rezonans halinde ve süzgeç devrelerinde(Adap- tör ve güç
kaynaklarında tam DC elde etmek için) kullanılır.

Film kondansatörleri

Kondansatör Çeşitleri

 1. Elektrolitik (Kutuplu) kondansatörler ,
 2. Mercimek tipi (Kutupsuz yani + ve – farketmez) kondansatörler ,
 3. Trimmer (Ayarlı) kondansatörler ,
 4. Varyabl ( Daha çok radyolarda frekans ayarında kullanılır) kondansatörler
  ,
  olarak 4 grupta toplayabiliriz.Fakat bazen yapıldıkları dielektrik maddesine
  göre de isim alırlar.Mese- la yağlı ,polyesterli ,havalı ,kağıtlı
  kondansatör gibi.
  Kondansatörlerde Birim Dönüşümleri
  1 F = 106 µF    1 F = 109 nF
      1 F = 1012 pF

 • Mercimek
  Kondansatörler
 • Kağıt
  Kondansatörler
 •  
  Kondansatörlerin Bağlantı Şekilleri  
      1. Seri Bağlantı : Bu bağlantıda kondansatörler
  birer ucundan birbirine eklenmiştir.Her kondansatörde
  farklı gerilim düşer. Toplam kapasite (CT) ise kondansatörlerin bire bölümlerinin
  toplamına eşittir. Toplam direnç (RT) ise dirençlerin cebirsel toplamına eşittir.
      2. Paralel Bağlantı : Bu bağlantıda kondansatörlerin uçları birbirine bağlanmıştır.
  Her kondansatörde aynı gerilim düşer.  Toplam kapasite (CT) ise
  kondansatörlerin cebirsel toplamına eşittir.
      3. Karışık Bağlantı : Bu bağlantıda kondansatörler seri ve paralel
  olarak bağlanmıştır.Toplam kapasite (CT) ise seri kondansatörlerin paralele
  çevrilip ( önce seri kolların toplam kapasitesini bularak ) , para-
  kondansatörlerin cebirsel toplamına eşittir.
  Kapasite; iletkenin yükünün ( Q-Kulon )
  uygulanan potansiyel farkına ( U-Volt ) oranıdır ve ” C ” ile gösterilir.

            
  Elektrolitik
  Kondansatörler     

  İlk yorum yapan olun

  Bir yanıt bırakın