RADYO TAMİR TEKNİĞİ

Kasım 8, 2021 elektro 0

              Bundan sonra kontrolü zor olan arızalı yeri bulmak olacaktır. Bunun için Avometre yardımıyla gerekli gerilim ve akım ölçümlerinin yapılması gereklidir.                Buda cevap vermezse, radyo kasasından […]

PIC MİKROKONTROLÖRLER

Kasım 8, 2021 elektro 0

GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI (I/O PORTLARI)    PIC’ in kelime anlamı PERIPHERAL INTERFACE CONTROLLER giriş-çıkış işlemcisidir. İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük işlemcilerin […]

PİC MİKROİŞLEMCİLER

Kasım 8, 2021 elektro 0

16F87X SERİSİ MİKROİŞLEMCİLER Mikrobilgisayarlar, günlük yaşantımızda kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır.Bir mikrobilgisayarın temel yapısı, bir diğerinden pek farklı değildir. 1960’larda bilgisayarlar , fiyatlarının çok yüksek olması nedeni […]

OSİLASKOP

Kasım 8, 2021 elektro 0

         Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılanaletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osilaskop cihazıdır. İşaretindalga şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesinisağlar.       Çalışması, hareket […]

MOTOR KONTROL VE ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

Kasım 8, 2021 elektro 0

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK DEVRELERİ          Elektronik belki de en çok endüstride kullanılmaktadır. Bu yüzden endüstriyel elektronik adı altındabir elektronik dalı oluşmuştur. Endüstriyel elektronik devreleri; endüstride insan […]

MİKROİŞLEMCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Kasım 8, 2021 elektro 0

            Sürekli başarı elde edilen ilk mikroişlemci INTEL’ in ürettiği 8080 işlemcisidir. Bunungeliştirilmiş versiyonu ise 8085 olarak tanınmaktadır. Z80 adıyla anılandaha da geliştirilmiş bir işlemci […]

MİKROİŞLEMCİLER

Kasım 8, 2021 elektro 0

         Yüksek seviyeli bir programlama dilini öğrenmek istediğinizde, kullandığınız bilgisayarın dahili yapısını incelemeye gerek duymadan, çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Assemby dilini öğrenmek istediğinizde ise dilin bütün detaylarına geçmeden […]

LEHİMLEME VE MONTAJ TEKNİĞİ

Kasım 8, 2021 elektro 0

Lehimleme ve montaj tekniğiuygulamaların başarısı ve kalite açısından önem taşır. Temel bir işlemolarak lehimleme sırasında hem komponent bacakları hemde plaketteki dalyalarıntam olarak ısıtılmasına özen gösterilmelidir. […]

KAPASİTANS (KONDANSATÖR):

Kasım 8, 2021 elektro 0

              Kapasitans kavramını açıklamak istersek; kısacaküçük bir pile benzetmek yanlış olmaz çünkü iki farklı ucun arasındakidi elektrik(yalıtkan) madde sayesinde iki taraftada birikim oluşur. Oluşan bubirikim uçlar […]

GÜÇ DEVRELERİ:

Kasım 8, 2021 elektro 0

Elektronikte mekanikte olduğu gibi küçük olan birolguyla büyük olan olguyu kontrol etmek gerekmektedir. Örneğin ATX bilgisayarkasalarında bilgisayar üzerindeki her alet maximum 24V çalışmasına karşınbilgisayar mikro […]

ENDÜKTANS(L)- KAPASİTE(c) ÖLÇÜMÜ

Kasım 8, 2021 elektro 0

Bir direnç ve kapasitenin seri bağlanarak ölçülmesi esasına dayanır. Burada temel amaç kapasitenin direnç üzerinden şarj yada deşarj olmasıdır.Bobin ,bir makaraya sarılmış tellere verilen isimdir. […]

DİYOT

Kasım 8, 2021 elektro 0

              Elektrik akımı normal iletkenler kullanılarak birçok elaman geliştirilmiştir fakat asıl gerekli olan karar verme yetisine sahip olan bir elektriksel elemandır.               İşte buna ihtiyaç duyan […]

DİRENÇ

Kasım 8, 2021 elektro 0

            Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğeruca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Buzorluklar elektronların geçişin etkileyen veya geçiktiren kuvvetlerdir. İşte bukuvvetlere DİRENÇ […]

DC Motorlar

Kasım 8, 2021 elektro 0

          Doğru akım makinaları hem jenaratör hem de motor olarak çalışabildiği için temelde DC motor ve jenaratör (genaratör) çalışma prensipleri aynıdır. Aradaki tek fark jenaratördeki […]

BOBİN

Kasım 8, 2021 elektro 0

Devrelerde bulunan akım yollarının hepsi genelaçıdan birer bobin görevi yapmaktadır. Bobinin bu yollardan farklı olan yanıuzunluk ve kendi üzerine olan etkisidir. İlk elektrik akımı bulan […]

BASKI DEVRE

Kasım 8, 2021 elektro 0

Elektronik cihazlar, bakır plaket üzerine monte edilen elektronik elemanlardan meydana gelirler. Elektronik devre şemaları, baskı devre şemalarına dönüştürülecek bakır plakaya aktarılır. Bu işleme baskı devre […]

AVO METRE

Kasım 8, 2021 elektro 0

Avometre; Ampermetre, kapasitemetre, ommetre başta olmak üzere diğer ölçüm cihazlarını da kapsayabilen koplike bir tümleşik cihazdır. Diğer bölümlerde açıklanan ölçüm cihazlarını kapsayan tek bir cihazdır. […]

AMPERMETRE

Kasım 8, 2021 elektro 0

Analog veya dijital olarak iki ayrı türde kullanılabilen ölçü aletleridir. Yapım amaçlarIna göre bir kaç Miliamper’den yüzlerce Amper’e kadar ölçüm yapabilirler. Akım ölçerler. Bu ölçüm […]

ÖLÇME TEKNİĞİ

Kasım 8, 2021 elektro 0

Ölçme Tekniği Ne Demektir ?         Ölçmeler aranan niceliğin bulunması için yapılan bir işlemde, aranan niceliğin, ölçülen nicelik arasındaki ilişkiye göre doğrudan, dolaylı yada çoklu olmaktadır.  Ölçmenin Temel […]

SÜZGEÇ (FİLTRE) DEVRELERİ

Kasım 8, 2021 elektro 0

Doğrultmaç devrelerinden ya yarım ya da tam dalga nabazanlı akım elde edildiği açıklanmıştı. Bu akım, DC ile çalışan elektronik devrelerin beslenmesinde kullanılamaz. Örneğin bir SF yükselteci nabazanlı akımla beslenecek […]

Regüle Devreleri

Kasım 8, 2021 yazar yazar 0

Doğrultmaç devrelerinin çıkışına bağlanacak filtre devreleri her ne kadar nabazanlı akımı DC akıma yakın hale getirse de, bazı yerler vardır ki hem dalgalanma hem de gerilim değişimi […]

DOĞRULTMAÇ DEVRELERİ

Kasım 8, 2021 admin 0

Alternatif akımı doğru akıma çevirmeye yarayan devrelere doğrultmaç (redresör) devresi denir. Doğrultmaçlar, diyotların tek yönde akım geçirmesi prensibinden yararlanılarak yapılmışlardır. Bilindiği gibi, alternatif akım, bir periyotluk süre […]

DİRENÇLER

Kasım 8, 2021 elektro 0

            Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Direnç R harfi ile gösterilir. Birimi ohm (Ω)’dur. Direnç birimleri miliohm (mΩ), ohm (Ω), Kiloohhm (KΩ) ve Megaohm (MΩ)’dur. Bu birimler biner […]

TRANSİSTÖRLER

Kasım 5, 2021 elektro 0

İki P tipi madde arasına N tipi madde veya iki N tipi madde arasına P tipi madde konularak elde edilen elektronik devre elemanına “transistör” denir. […]

PIC 16F877 KOMUT SETİ

Kasım 5, 2021 admin 0

16F84 ve 16F87X ailesinde aynı komut seti kullanılır. Sette 35 komut vardır. Komutlar üç grupta incelenir; bit, byte ve sabit/kontrol işlemleri. Komut Biçimleri (Formatları) Genel […]

Güç Kaynakları

Kasım 5, 2021 elektro 0

220 V’luk şebeke geriliminden DC gerilimi sağlayan devrelere güç kaynağı denir. Güç kaynağı taşınabilir ise adaptör olarak adlandırılır. Güç kaynağında transformatör, doğrultmaç, filtre ve regüle […]

ELEKTROTEKNİK

Kasım 5, 2021 elektro 0

ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI VE ÇEŞİTLERİ Elektrik Devresi Elektrik enerjisiyle çalışan herhangi bir cihazın içinden sürekli elektrik akımının geçmesi gerekir. Bu durum cihazın devresine bağlanan elektrik […]

DUYULAR VE ALGILAYICILAR

Kasım 5, 2021 elektro 0

Tansel Kaya 1. Giriş Böyle bir çalışmanın yapılmasındaki temel etken bu alandaki malzemenin Türkçe olarak bulunmasının zorluğu olmuştur. Ölçme problemleri ve algılayıcı çözümleri üzerinde durarak […]

BASIC Stamp II

Kasım 5, 2021 elektro 0

Mikrokontrolör Nedir? Mikrokontrolör sözcüğündeki mikro, cihazın boyut itibariyle küçük olduğunu; kontrolör terimi de cihazın gördüğü işin kontrol (denetleme) olduğunu anlatır. Mikrokontrolörler küçük kontrol üniteleridir. Bir […]

Network Temelleri

Ekim 27, 2021 elektro 0

Bu diyagram…Dr. Robert M. Metcelfe tarafından 1976 yılının haziran ayında National Computer Conferance’da ethernetin doğuşu sırasında çizildi. Ethernetin doğuşundan beri bu diyagramdaki temellere dayanan kullanım […]